جعبه پیتزا

جعبه پیتزا

جعبه پیتزا

جعبه پیتزا شامل دو مدل جعبه پیتزا سفید و جعبه پیتزا کرافت می شود.

جعبه پیتزا امروزه تنها ساخت یک جعبه برای حمل غذا نیست، بلکه نیاز به علمی دارد که همزمان روانشناسی تبلیغات، هنر طراحی و نهایتا حفظ کیفیت غذا را به بهترین شکل در تولید آن پیاده سازی کند.

بررسی ها نشان می دهد تجربه بصری افراد هنگام صرف غذا باعث لذت دوچندان از مصرف آن غذا می گردد. جعبه پیتزا تاثیر به سزایی در تصوری که ما از طعم این اغذیه منحصر به فرد داریم خواهد داشت. رنگ های گرم بر روی جعبه باعث افزایش حس لذت ناشی از خوردن پیتزا می گردد. سایز های قابل تولید مجموعه ffpack شامل، جعبه پیتزا مینی، ۱نفره، ۲نفره و خانواده می باشد. علاوه بر این برای پیتزا ها با برش خاص جعبه پیتزا متناسب با درخواست مشتری قابل تولید است.

سفید
کرافت

جعبه پیتزا یک نفره

 • سایز (اندازه) جعبه پیتزا: ۲۴x24x4 سانتی متر
 • چاپ روی جعبه پیتزا : تک رنگ، دو رنگ، چهار رنگ و حتی امکان تحویل بدون چاپ
 • تیراژ خرید جعبه پیتزا : از ٢٠٠ عدد تا ۵٠،٠٠٠ عدد و بیشتر!

جعبه پیتزا دو نفره

 • سایز (اندازه) جعبه پیتزا: ۲۶٫۵×۲۶٫۵×۴ سانتی متر
 • چاپ روی جعبه پیتزا : تک رنگ، دو رنگ، چهار رنگ و حتی امکان تحویل بدون چاپ
 • تیراژ خرید جعبه پیتزا : از ٢٠٠ عدد تا ۵٠،٠٠٠ عدد و بیشتر!
سفید
کرافت
سفید
کرافت

جعبه پیتزا مینی

 • سایز (اندازه) جعبه پیتزا: ۱۹x19x3.5 سانتی متر
 • چاپ روی جعبه پیتزا : تک رنگ، دو رنگ، چهار رنگ و حتی امکان تحویل بدون چاپ
 • تیراژ خرید جعبه پیتزا : از ٢٠٠ عدد تا ۵٠،٠٠٠ عدد و بیشتر!

جعبه پیتزا خانواده

 • سایز (اندازه) جعبه پیتزا: ۳۰x30x4 سانتی متر و همچنین ۳۳x33x5 سانتی متر
 • چاپ روی جعبه پیتزا : تک رنگ، دو رنگ، چهار رنگ و حتی امکان تحویل بدون چاپ
 • تیراژ خرید جعبه پیتزا : از ٢٠٠ عدد تا ۵٠،٠٠٠ عدد و بیشتر!
سفید
کرافت