جعبه پیتزا یک نفره

جعبه پیتزا سفید
جعبه پیتزا کرافت

جعبه پیتزا یک نفره

جعبه پیتزا یک نفره امروزه تنها ساخت یک جعبه برای حمل غذا نیست، بلکه نیاز به علمی دارد که همزمان روانشناسی تبلیغات، هنر طراحی و نهایتا حفظ کیفیت غذا را به بهترین شکل در تولید آن پیاده سازی کند.

  • سایز (اندازه) جعبه پیتزا: ۲۴x24x4 سانتی متر
  • چاپ روی جعبه پیتزا : تک رنگ، دو رنگ، چهار رنگ و حتی امکان تحویل بدون چاپ
  • تیراژ خرید جعبه پیتزا : از ٢٠٠ عدد تا ۵٠،٠٠٠ عدد و بیشتر!