جعبه پیتزا خانواده

جعبه پیتزا سفید
جعبه پیتزا کرافت

جعبه پیتزا خانواده

جعبه پیتزا خانواده امروزه تنها ساخت یک جعبه برای حمل غذا نیست، بلکه نیاز به علمی دارد که همزمان روانشناسی تبلیغات، هنر طراحی و نهایتا حفظ کیفیت غذا را به بهترین شکل در تولید آن پیاده سازی کند.

  • سایز (اندازه) جعبه پیتزا: ۳۰x30x4 سانتی متر و همچنین ۳۳x33x5 سانتی متر
  • چاپ روی جعبه پیتزا : تک رنگ، دو رنگ، چهار رنگ و حتی امکان تحویل بدون چاپ
  • تیراژ خرید جعبه پیتزا : از ٢٠٠ عدد تا ۵٠،٠٠٠ عدد و بیشتر!