جعبه ساندویچ

جعبه ساندویچ

جعبه ساندویچ

جعبه ساندویچ شامل دو مدل جعبه ساندویچ مقوایی و جعبه ساندویچ فومی می شود.

جعبه ساندویچ

sandwich-moghavaei

جعبه ساندویچ مقوایی

اندازه جعبه ظرف ساندویچ مقوایی(کارتنی) : بستگی به سفارش مشتری و طول نان ساندویچ مورد استفاده رستوران

چاپ و تبلیغات روی جعبه ساندویچ مقوایی: تک رنگ، دو رنگ ، چهار رنگ

تیراژ : حداقل ١٠٠٠ عدد

جهت دریافت بهترین قیمت جعبه ساندویچ در این هفته، با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

جعبه ساندویچ فومی

اندازه جعبه ظرف ساندویچ مقوایی(کارتنی) : بستگی به سفارش مشتری و طول نان ساندویچ مورد استفاده رستوران

چاپ و تبلیغات روی جعبه ساندویچ مقوایی: تک رنگ، دو رنگ ، چهار رنگ

تیراژ : حداقل ١٠٠٠ عدد

جهت دریافت بهترین قیمت جعبه ساندویچ در این هفته، با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

sandwich-fomi