تیر ۲۳, ۱۳۹۸

کاغذ مومی

تیر ۲۳, ۱۳۹۸

بگ کرافت

تیر ۲۳, ۱۳۹۸
جعبه همبرگر

جعبه برگر

تیر ۲۳, ۱۳۹۸
لیوان کاغذی

لیوان سیب زمینی