لیوان سیب زمینی

لیوان کاغذی

لیوان کاغذی

لیوان سیب زمینی شامل دو مدل جعبه لیوان سیب زمینی مک دونالدی و لیوان سیب زمینی معمولی می شود.

livan-mac
livan-mac-2

جعبه ( لیوان) سیب زمینی مک دونالدی

  • اندازه لیوان سیب زمینی مک دونالدی: استاندارد
  • چاپ و تبلیغلات روی لیوان سیب زمینی مک دونالدی : چهار رنگ

جهت دریافت بهترین قیمت لیوان سیب زمینی مک دونالدی در این هفته، با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

جعبه ( لیوان ) سیب زمینی معمولی

  • اندازه لیوان سیب زمینی: ۴٨٠ سی سی و ٣۶٠ سی سی
  • چاپ و تبلیغلات روی لیوان سیب زمینی: چهار رنگ

جهت دریافت بهترین قیمت لیوان سیب زمینی در این هفته، با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

livan